RATING ALL.BY

     

Лидер продаж

 

Вялікае Княства Літоўскае : палітыка, эканоміка, культура. Ч. 2

Цена 16 р. 51 к.

 

Вялікае Княства Літоўскае : палітыка, эканоміка, культура. Ч. 2

Вялікае Княства Літоўскае : палітыка, эканоміка, культура : зб. нав. арт. У 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад. : А. А. Скеп’ян ; рэдкал. : У. Р. Гусакоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 498 с. : іл. — ISBN 978-985-08-2138-6. : 16 р. 51 к.
Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення, развіцця Вялікага Княства Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны.

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.